METEOR-M2 (and M2_2) Satellite Reception and Decoding

METEOR-M2 (and M2_2) are two Russian satellites, which send images of earth from space, like the Americans NOAA-15, 18 and 19 .
Here is all the interesting information about what he knows how to do.

NORAD ID: 40069
Perigee: 826.8 km
Apogee: 833.7 km
Inclination: 98.5 °
Period: 101.4 minutes
Semi major axis: 7201 km
Launch date: July 8, 2014
Launch site: TYURATAM MISSILE AND SPACE COMPLEX (TTMTR)
Downlink (MHz): 137,100 (M2) / 137,900 (M2_2)
Mode: 72Kbps QPSK (M2) / OQPSK (M2_2)

METEOR-M2 was designed to monitor global weather, ozone layer, ocean surface temperature and ice status, to facilitate transport in polar regions and to monitor radiation levels near Earth. The satellite was designed to operate in orbit for five years.

Its decoding is more complicated than for NOAA (15, 18, 19). The latter is simple. Put the receiver on WideFM, set the frequency, feed the Software with audio signal (analog) and here’s the image.
Meteor-M2 doesn’t work like that. First of all, the signal has 100KHz band, QPSK encoding and there is no audio. It’s like listening to the HDMI signal from the monitor. Only noise is heard. Unlike NOAA, the signal is digital and not so strong. The (free) software developed by talented guys is not as fancy as WxtoImg. Apart from the fact that it makes an incredible decoding, it does not put Lat / Long lines and state borders, it does not know how to make composite images (from several passes). In order to obtain an intelligible image another software must be used, which corrects the optical effect of the satellite cameras and renders the colors in a spectrum more pleasing to the eye.

But the resolution is amazing. NOAA has 4Km / pixel. Meteor-M2 is 12 times larger – 330m / pixel.
An EXCELLENT tutorial can be found here. It is necessary to follow everything with patience and attention, not in a hurry. I had to do it twice until it came out right 😀 .

I’ll just add some more information.
– In SDR #, Tracking DDE Client / Config, I removed the Doppler correction from Orbitron, which resulted in the constant loss of synchronization (which leads to loss of image, not noise, like NOAA)
– This is how the settings for M2 look like

AOS
radio_Start

radio_modulation_type<WFM>
radio_center_frequency_Hz<137100000>
radio_frequency_Hz<137100000>
radio_bandwidth_Hz<100000>
PSK_set_SymbolRate<Auto>
M2_decoder_init_Line <rgb=125.jpg>
M2_decoder_init_Line<path=E:\LRPT_Decoder_v56\ImagesM2>   -path to the programme
QPSK_demodulator_Start
start_programm_Path<E:\LRPT_Decoder_v56\run.bat>          path to the programme

LOS
QPSK_demodulator_Stop
send_tracking_frequency_Off
radio_Stop

– This is how the settings for M2-2 look like

AOS
radio_Start

radio_modulation_type<WFM>
radio_center_frequency_Hz<137900000>
radio_frequency_Hz<137900000>
radio_bandwidth_Hz<100000>
PSK_set_SymbolRate<Auto>
M2_decoder_init_Line <rgb=125.jpg>
M2_decoder_init_Line<path=E:\LRPT_Decoder_v56\ImagesM22>   path to the programme
OQPSK_demodulator_Start
start_programm_Path<E:\LRPT_Decoder_v56\run.bat>                    path to the programme

LOS
OQPSK_demodulator_Stop
send_tracking_frequency_Off
radio_Stop

– and for the faithful, this is how the NOAA controls look like
AOS
radio_Start

radio_modulation_type<WFM>
radio_center_frequency_Hz<137912500> -here you enter the frequency specific to each NOAA.
radio_frequency_Hz<137912500>
radio_bandwidth_Hz<28000>
radio_tracking_frequency_On
send_tracking_frequency_On
LOS
radio_Stop
send_tracking_frequency_Off

Finally, here’s how it came out to me …

A composite one made by me in Paint 😆

And by comparison, a beautiful composite with American NOAA.

RO
Recepție și decodare satelit METEOR-M2 (și M2_2)
METEOR-M2 (și M2_2) sunt doi sateliți rusești, care trimit imagini cu pământul din spațiu, cam ca NOAA-15, 18 și 19 americane.
Aici sunt toate informațiile interesante despre ceea ce știe să facă.

NORAD ID: 40069
Perigee: 826.8 km
Apogee: 833.7 km
Inclination: 98.5 °
Period: 101.4 minutes
Semi major axis: 7201 km
Launch date: July 8, 2014
Launch site: TYURATAM MISSILE AND SPACE COMPLEX (TTMTR)
Downlink (MHz): 137.100 (M2)/137.900 (M2_2)
Mode: 72Kbps QPSK(M2)/OQPSK (M2_2)

METEOR-M2 a fost proiectat să urmărească vremea globală, stratul de ozon, temperatura suprafeței oceanului și starea gheții, pentru a facilita transportul în regiunile polare și pentru a monitoriza nivelul de radiații din apropierea Pământului. Satelitul a fost proiectat să funcționeze pe orbită timp de cinci ani.

Decodarea lui e mai complicată decât pentru NOAA (15, 18, 19). Aceasta din urmă e simplă. Iei receptorul pe WideFM, pui frecvența, dai demnal audio (analogic) în Soft și gata imaginea.
La Meteor-M2 nu merge așa. În primul rând semnalul are banda de 100KHz, codare QPSK și nu e niciun fel de audio. E ca și cum ai asculta semnalul HDMI de la monitor. Se aude doar zgomot. Spre deosebire de NOAA, semnalul e digital și nici nu e așa de puternic. Softul (gratuit) dezvoltat de niște băieți talentați, nu e așa de fancy ca WxtoImg. In afară de faptul că face o decodare incredibilă, nu știe să pună gradațiuni de Lat/Long și granițe statale, nu șie să facă imagini compozite (din mai multe treceri). Pentru a obține o imagine inteligibilă mai trebuie folosit un soft, care corectează efectul optic al camerelor satelitului și redă culorile într-un spectru mai plăcut ochiului.

Dar rezoluția e uimitoare. La NOAA e de 4Km/pixel. La Meteor-M2 de de 12 ori mai mare – 330m/pixel.

Un tutorial EXCELENT găsești aici. Trebuie urmat totul cu răbdare și atenție, nu pe grabă, că eu l-am parcurs de 2 ori până mi-a ieșit 😀 .

Mai adaug doar câteva informații.
– în SDR#, Tracking DDE Client/Config, am eliminat corecția Doppler din Orbitron, că ducea la pierderea constantă a sincronizării (care duce la pierderea imaginii, nu la zgomot, ca la NOAA)
– așa arată comenzile pentru M2, M2-2,
– și pentru cei fideli, așa arată comenzile pentru NOAA

Acuma poftim, dă matale singur zum 😎 .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *