Art of Manliness

EN
Whoever was born with a sausage between his legs and thinks that this automatically makes him a man, lives in illusion. A male, of course, but to be called a man, it takes more.

If we take our fathers or grandparents as examples of men, they were highlighted by qualities such as Action, Skill or Resistance and Stoicism. We live in an age when Easiness, Comfort, Phone, Virtual Image are the factors behind our actions and life, which is why more and more sausage owners feel lost, tired, misunderstood, out of control.
Action is the best solution to get out of this vicious circle. When you make a decision and you act, you feel that you have control. Many people feel much safer behind the wheel than stuck in a plane seat because they feel they have control, although the probability of being involved in a plane crash is thousands of times lower than being involved in a car accident.

The possibility of doing something real with hand skills, not in the virtual reality, the sense of conquering nature with the foot on the mountain, not with 4×4 and barbecue in the forest, builds the character of a man. The desire to spend time with children and family and to be an example to proudly remember.

The Art (illustrated – as I like 😎 – and lost forgotten, I could say) of Manliness, is an instructional reading for any age, motivating, good to give to those who come from behind and we hope to follow in our footsteps and to overcome us.

Amazon, 15 euro

RO
Cine s-a născut cu un crenvuștel între picioare și crede că asta îl face automat un bărbat, trăiește în iluzie. O persoană de sex masculin, desigur, dar pentru a fi numit bărbat, e nevoie de mai mult.

Dacă luăm ca exemple de bărbați pe tații sau bunicii noștri, ei ieșeau în evidență prin calități precum Acțiunea, Îndemânarea sau Rezistența și Stoicismul. Trăim într-o epocă în care Comoditatea, Confortul, Telefonul, Imaginea virtuală, sunt factorii după care ne ghidăm acțiunile și viața, de aceea tot mai mulți posesori de crenvuști se simt pierduți, obosiți, neînțeleși, fără control.
Acțiunea este cea mai bună soluție de a ieși din acest cerc vicios. Atunci când iei o hotărâre și acționezi, simți că deții controlul. Foarte mulți oameni se simt mult mai în siguranță în spatele volanului decât blocați în scaunul unui avion, fiindcă au impresia că dețin controlul, deși probabilitatea de a fi implicat într-un accident de avion sunt de mii de ori mai mici decât de a fi implicat într-un accident auto.

Posibilitatea de a face ceva real cu îndemânarea mâinilor, nu în realitatea virtuală, simțul de a cuceri natura cu piciorul pe munte, nu cu 4×4 și grătare în pădure, construiește caracterul unui bărbat. Dorința de petrece timp cu copiii și familia și de a fi un exemplu de care să își aducă aminte cu mândrie.
Arta (ilustrată – cum îmi place mie 😎 – și pierdută rătăcită, aș putea spune) Bărbăției, este o lectură instructivă pentru orice vârstă, motivantă, bună de dat mai departe celor care vin din spate și sperăm să ne calce pe urme și să ne depășească.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *