Why is it important to make your Bed

The act of making our bed in the morning might seem something small and not really important. It is a simple task – mundane at best. It seem a little ridiculous at time, particularly in light of the fact that we’re preparing to take over the world, doing businesses, solving problems, or simply playing video games, but the wisdom of this simple act has been proven many times over.

To understand the importance of making our bed each morning, we should listen to the words of Naval Admiral William McRaven, the commander of U.S Special Operations, in a  2014 commencement speech at University of Texas at Austin.
…Every morning in basic SEAL training, my instructors, who at the time were all VietNam veterans, would show up in my barracks room and the first thing they would inspect was your bed…

…If you make your bed every morning you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride and it will encourage you to do another task and another and another. By the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed.
Making your bed will also reinforce the fact that little things in life matter. If you can’t do the little things right, you will never do the big things right.
And, if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is perfectly made—that you made—and a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better…

Relaxing effect
Making your bed can reduce your stress levels more than you have idea. If you keep your bed clean and organized, it will reflect in your entire personal space and your state of mind.

Your room will instantly look cleaner
A messy bed can make your entire bedroom look a mess, even if it’s not. This works also the other way around, specially if you have a tiny room. A well made bed will give your entire bedroom a beautiful and stylish look, as well as a clean and relaxing atmosphere. Once the act of making your bed becomes a ritual, you may find that other good habits will naturally follow.

If you did it right, the corners would be square, the covers pulled tight, the pillow centered just under the headboard and the extra blanket folded neatly at the foot of the bed.

To Change the World, Start by Making Your Bed.

RO
De ce e așa de împortant să îți faci patul
Acțiunea de a-ți face patul dimineața, poate părea ceva mic și deloc important. Este o sarcină simplă – banală în cel mai bun caz. Uneori pare puțin ridicol, în special prin prisma faptului că ne pregătim să cucerim lumea, să facem afaceri, să rezolvăm probleme sau pur și simplu să jucăm jocuri video, dar înțelepciunea acestui act simplu a fost dovedită de multe ori.

Pentru a înțelege importanța facerii patului în fiecare dimineață, trebuie să ascultăm cuvintele amiralului naval William McRaven, comandantul operațiunilor speciale ale SUA, într-un discurs de începere din 2014 la Universitatea din Austin,Texas.
„În fiecare dimineață, în programul de pregătire pentru SEAL, instructorii mei, care la vremea respectivă erau toți veterani din VietNam, se prezentau în camera de cazarmă și primul lucru pe care îl inspectau era patul.

… Dacă îți faci patul în fiecare dimineață, vei fi îndeplinit prima sarcină a zilei. Acesta îți va oferi un mic sentiment de mândrie și te va încuraja să îndeplinești o altă sarcină și alta și alta. Până la sfârșitul zilei, acea sarcină finalizată se va transforma în multe sarcini finalizate.
Facerea patului accentuează faptul că lucrurile mărunte în viață contează. Dacă nu poți să faci bine lucrurile mărunte, nu vei putea să faci bine nici lucrurile mari.
Și, dacă din întâmplare ai o zi mizerabilă, vei reveni seara acasă la un pat perfect făcut – un pat făcut de tine – iar un pat făcut îți oferă încrederea că mâine va fi mai bine … ”

Efect relaxant
A-ți face patul, poate reduce nivelul de stres mai mult decât crezi. Dacă îți menții patul curat și organizat, aceasta se va reflecta în întregul spați personal și în starea de spirit.

Camera va părea instantaneu mai curată
Un pat dezordonat poate face ca întregul dormitor să pară o mizerie, chiar dacă nu este. Acest lucru funcționează și invers, mai ales dacă ai o cameră mică. Un pat bine făcut va oferi dormitorului tău un aspect frumos și elegant, precum și o atmosferă curată și relaxantă. Odată ce actul de a face patul devine un ritual, poți constata că și alte obiceiuri bune vor urma natural.

Dacă e să-l faci corect, colțurile ar trebui să fie drepte, cearceaful și cuvertura întinse, perna centrată la capăt și pătura suplimentară pliată bine la piciorul patului.

Dacă vrei să schimbi lumea, începe  prin a-ți face patul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *